Text Size
dinsdag 18 september 2018
De winkelwagen is leeg

 

Resultaten 1 - 15 van 26
Resultaten 1 - 15 van 1009

Reiki

 

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気ki ('energie' of 'levenskracht')  Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.

 Oorsprong

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

Wat is Reiki ?
Reiki is een Japans woord dat "de kracht van de zon" oftewel "de universele levensenergie" betekent. Alles wat leeft: planten, dieren, mensen, heeft die energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte. Die energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. In Europa wordt met het woord Reiki de uit Japan afkomstige "USUÏ-methode van natuurlijk genezen" aangeduid. Genezen door energie-overbrenging is in feite al zo oud als de mensheid. 

Van nature is iedereen in staat om aan iemand die ziek is of zich emotioneel niet goed voelt, energie te geven via de handen. Wij hebben zelfs de natuurlijke neiging onze handen op precies die plaatsen te leggen, waar het pijn doet en de genezende energie het meest nodig is! Helaas zijn bij de meeste volwassenen de energiekanalen door een opeenstapeling van stress verwekkende ervaringen (o.a. het verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaren) min of meer "dichtgeslibd" zodat zij in onvoldoende mate genezende energie kunnen doorgeven. Een tekort aan deze levensenergie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten en vertraagt het herstel.

De reiki stenen kunnen afhankelijk van de plek op het lichaam waar ze gebruikt worden een fysiek effect hebben. Door ze bij een chakra te leggen hebben ze een meer energetisch effect op de chakra en daarmee ook op ons emotionele gestel. Afgezien van de specifieke werking van edelstenen zorgen ze er ook voor dat de plek of chakra waar ze liggen beter en meer energie opneemt. Dit versterkt de werking van Reiki dus aanzienlijk.

Reikibehandeling

Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi's) en chakra's. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

Marktplaats Sowelu